ARTIKLARNA

Vad innebär totalentreprenad?

Totalentreprenad är ett begrepp som används i samband med husbygge. Där ansvarar för projekteringen av det framtida huset såväl som för själva utförandet av...

Är det dags att flytta?