Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Totalentreprenad är ett begrepp som används i samband med husbygge. Där ansvarar för projekteringen av det framtida huset såväl som för själva utförandet av arbetena. Entreprenören ansvarar även för att objektet uppfyller alla avtalade funktioner och villkor.

En totalentreprenad har för syfte att leverera ett hus i ett färdigt skick i enlighet med kundens önskemål.

Entreprenören har ett så kallat funktionsansvar. Det är ett viktigt begrepp att ha i åtanke och det innebär att entreprenören ansvarar att bygga och lämna över ett hus som har exakt samma planering och användning som kunden har redovisat för honom.

Ifall några fel uppkommer i samband med entreprenaden är det återigen entreprenörens ansvar att avfärda dem. Ifall design eller utseende inte motsvarar det som avtalats mellan parterna är det återigen entreprenörens ansvar att avfärda misstagen. Bygga nytt hus totalentreprenad föredras av många. Nedan berättar vi några av dess främsta fördelar.

Fördelar med totalentreprenad

Enligt byggexperterna är totalentreprenad det bästa alternativet oberoende om du gör en mindre renovering eller planerar att bygga ett helt nytt hus.

Konceptets största fördel är att kunden arbetar endast med en motpart. Med andra ord behöver inte du avtala tid, kostnader och avstämma alla detaljer med flertal olika hantverkare då detta är entreprenörens jobb.

Ett stort plus med totalentreprenad är att du som kund slipper eventuella merkostnader om en hantverkare inte skulle dyka upp av någon orsak. Sådana typer av problem hanteras av entreprenören.

Finns det några nackdelar med totalentreprenad?

Finns det egentligen några nackdelar med totalentreprenad?

Svaret är tyvärr ett ja. Som kund blir du beroende av en enda entreprenör. Ifall denne går i konkurs kan du förlora alla pengar som redan är betalda ifall inte rätt försäkringar är undertecknade i förväg. Därför är det av väsentlig betydelse att skriva under ett avtal som täcker sådana typer av risker. Detta görs givetvis innan du betalar något och innan själva arbetet påbörjas.