Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Idag finns det flera varianter av det som kallas för glödning. Bland annat brukar man tala om dessa:

  • Avspänningsglödgning
  • Mjukglödgning
  • Rekristallisationsglödgning
  • Normalisering

Glödgning är en typ av värmebehandling som man gör för att kunna förändra strukturen på ett material. Beroende på vad för egenskaper som önskas, så kan man välja bland de olika glödgningar som finns. Det kan vara att man vill minimera inre spänningar eller att man vill öka plasticiteten eller att man vill minska hårdheten.

När man har gjort bearbetning så kan det bli ytspänningar i metalldetaljerna som kan göra dessa sprickkänsliga. För att få dessa spänningar att minska så är det bra att värma upp dem till minst 550–650 °C.

När man talar om avspänningsglödgning så är det en glödgning där man med hjälp av värme kan ta bort spänningar i stål. Här har man då en temperatur på runt 500-600 °C. Glödgningen sker tills att man får det resultat man är ute efter eller att avspänningen har stannat av.

Normalisering

När man talar om normalisering som glödgning, så är det ett sätt att kunna återställa en finkornig struktur i metallen. Det är en så kallad termisk värmebehandlingsmetod. Metallen kyls ner i luft, efter att man värmt upp den. Det så att risk för spänningar minimeras. Denna metod använder man för att göra materialet mer hållfast. Om det är en grovkornig metall, så blir det genast mer finkornig. Man vill inte ha stora korn för det gör att hållfastheten minskar samt att den även minskar på tänjbarheten. En normalisering görs vid 30-70 grader över omvandlingslinjen och sedan kyls det av med luft.

Mjukglödgning

Mjukglödgning kallas ibland även för sfärodiseringsglödgning. Med denna metod så värmer man upp stålet till en temperatur som är högre än vid avspänningsglödgning. Det som påverkas, det är stålets struktur. Det man får fram är en sfärisk atomstruktur i stället för lamellär struktur. Gör man denna behandling så får man fram ett stål som är mjukare och segare. Det gör att materialet i sig inte är så sprött samt att det kan efteråt klara av både kyla och slag mycket bättre än innan. Denna glödgning ser till så att järnkarbiden i ohärdat stål dras ihop till kulor. Så att stålet blir mjukare. Temperaturen varierar boende på kolhalten. Om det är så att stålet har en kolhalt som ligger under 0,9 % så görs glödgningen i 700–723 °C. Om materialet har en kolhalt över 0,9 % så glödgar man stålet mellan 740–760 °C. Avkylningen av stålet efter mjukglödgningen måste sedan göras mycket långsamt.

Rekristallisationsglödgning

Rekristallisationsglödgning är en variant som används om det är så att man bearbetat detaljer och de har deformerats. Man bildar med denna glödgning nya kristaller, så att man kan få ett mer hållfast stål. Ett exempel är om man har gjort en så kallad kallvalsning då hela detaljen komprimeras. Om det deformeras så blir stålets kristaller komprimerat och förändras. Genom att värma upp det, så kan man göra om och göra rätt helt enkelt!