Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Barn som går i skolan har ofta helt olika förutsättningar till framgång. Detta beror på att barn har olika medfödda anlag för intellektuell skolning men det beror också på andra orsaker som är indirekt kopplade till inlärning såsom till exempel föräldrarnas utbildningsnivå, eventuella koncentrationssvårigheter och stimulans och uppmuntran från den närmiljö som inte härrör till familjen eller skolan – det vill säga kamrater.

Skolning är extremt viktig

Alla vet vi att skolning är extremt viktigt. Utan skolning kommer vi ingen vart i livet och det finns stor risk för att vi kommer att drabbas av sjukdom till följd av detta. Det kanske låter konstigt men den som inte lyckas etablera sig i samhället drabbas oftare av depression och hälsoproblem som följer med denna depression, till exempel fetma, brist på fysisk aktivitet, rökning, alkoholkonsumtion och mycket mer.

Vad krävs för att lyckas i skolan

Det som krävs för att lyckas i skolan beror alltså på en rad faktorer som alla på något sätt är kopplade till varandra. Det handlar om hemmiljö, kamrater, intellektuella förutsättningar, eventuella mentala handikapp och – framför allt – att skolan lyckas med att motivera och inspirera eleverna till att lära sig det som de behöver för att kunna lyckas i livet. Med lyckas menar vi här att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, leva i ett förhållande, bilda familj, inte dö i förtid och att kunna undvika missbruksproblematik. Om man ser på skolning ur det perspektivet blir det än viktigare att man kan ge barn det stöd de behöver för att kunna leva ett fullständigt liv.

 

Lego education är ett system särskilt designat för att hjälpa barn med deras utbildning. Det är byggt på vetenskaplig grund och har dokumenterade framgångar som visar på hur barn utvecklats med sitt lärande efter att ha använt Lego Education. Läs mer om Lego education här för mer information.