ARTIKLARNA

Lego education förbättrar barns möjligheter till inlärning

Barn som går i skolan har ofta helt olika förutsättningar till framgång. Detta beror på att barn har olika medfödda anlag för intellektuell skolning...